Mis on terapeutiline harjutus?

Terapeutilisi harjutusi käsitletakse kui kehalist liikumist, mis on otseselt lähtuv kliendi tervisemurest. Harjutuste valiku eelduseks viib füsioterapeut läbi põhjaliku küsitluse (anamnees) ning sooritab kehalised testid, selgitamaks välja funktsioonihäire põhjuse(d). Iga harjutusprogramm on individuaalne. Ei ole olemas "üks sobib kõigile" varianti.

Kasutatavad vahendid kehalisteks harjutusteks

Paljud harjutused viiakse läbi kliendi oma keharaskusega. Kuna harjutuste eesmärk on funktsiooni parandanda, tõuseb aja jooksul ka kliendi võimekus neid sooritada. Harjutuste progressiivseks arenguks võib terapeut kasutusele võtta lisaraskuseid, kummilinte, palle, vahurulle jne.

Iga uue harjutuse puhul pööratakse suurt rõhku selle korrektsele sooritusele ning õpetatakse kasutama õiged lihaseid liigutuse läbiviimiseks. Õige tehnika harjutamisel on võtme tähtsusega!

Registreeri vastuvõtule